Nagy verseny

Virtuális galéria vagyunk - olvassa tovább


 • Mi egy virtuális galéria vagyunk
 • Naranu Prague s.r.o. a Andelco.hu virtuális galéria üzemeltetője, amely nem eshop, hanem üzleti platform, amely virtuális teret biztosít és részleges szolgáltatásokat közvetít felhasználóinak, akik a világ minden tájáról természetes és jogi személyek.

 • Fogalmak
 • Üzemeltető - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, székhelye: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Cseh Köztársaság, a Pilzeni Regionális Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 27472. sz.
 • Felhasználó - természetes vagy jogi személy, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik az üzemeltetővel. A használt felhasználói fiók típusától függően a felhasználó így járhat el: Eladó, Vevő, Affiliate partner, Blogger, Szolgáltató és mások
 • Eladó - természetes vagy jogi személy, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik az üzemeltetővel (az eladó felhasználói fiókja) az Általános Szerződési Feltételek szerint - itt található virtuális galéria szolgáltatások és a Virtuális térnek a Piactér feltételei szerinti biztosításáról szóló megállapodás.
 • Vevő - természetes vagy jogi személy, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik az üzemeltetővel (Vevő felhasználói fiókja) az Általános Szerződési Feltételek szerint - virtuális galéria szolgáltatások.
 • Vevői - elégedettségi garancia politika - olyan szabálykészlet, amellyel a Andelco.hu virtuális galéria biztosítja, hogy az eladó szerepében eljáró felhasználók felépítsék folyamataikat, hogy a vásárlók szerepében lévő felhasználók kényelmes és tisztességes feltételeket kapjanak az áruk vásárlásakor

 • Ki, mit és kinek
 • Az eladó érdekli az áruinak a virtuális galériában való kiállítása, és erre a célra nyit egy fiókot (neki fenntartott virtuális hely), amelyet magának szolgál ki. Jelenleg több mint 150 000 termék, közel 150 eladó jelenik meg a Andelco.hu virtuális galériában.
 • A Vevő az, aki érdekli, hogy a kiállított termékeket az eladójától származó felhasználói fiókján keresztül vásárolja meg. Jelenleg vásárló nyitott fiókkal rendelkezik a Andelco.hu virtuális galériában.
 • A Andelco.hu virtuális galéria nem szállít semmilyen árut, nem köt áruk adásvételi szerződéseit, nem érintkezik konkrét árukkal, és nincs ellenőrzése a szállítási folyamatok felett. Az adásvételi szerződés az eladó és a vevő között jön létre.

 • Biztonság és garanciák
 • Minden olyan eladónak, aki kiállítja az árut a Andelco.hu virtuális galériában, meg kell adnia minden termék üzleti feltételeit, amelyek az áruk értékesítését szabályozzák. Mivel a Andelco.hu virtuális galéria a vevők elégedettségének garantálására vonatkozó politikát hajt végre, az ellenőrzések és az Eladó számára szankciók mellett támogatják, hogy ezek a feltételek, függetlenül attól, hogy a világ mely részéből származik az eladó, mindig összhangban állnak a Cseh Köztársaság jogrendjével és az Európai Unió jogával. Unió.
 • Fizetési biztonság
 • A vevői elégedettség garantálásának egyik része a fizetés biztonsága, amelyet a Andelco.hu virtuális galéria biztosít a letéti körülményekre épülő letéti rendszerrel. Ez a rendszer minden felhasználó számára kötelező. Ezen a rendszeren belül a felhasználó-vevő a pénzeszközöket a Andelco.hu virtuális galéria gyűjtési számlájára küldi el, amelyen tárolják őket, amíg teljesülnek a letétkezelés feltételei a felhasználónak történő elküldéshez. Ezek a feltételek a fizetés típusától függően változnak. Abban az esetben, ha a felhasználó-eladó nem felel meg az egyes termékekre felsorolt ​​feltételekben garantált feltételeknek, a Andelco.hu virtuális galéria késleltetheti a pénzeszközök küldését a felhasználó-eladónak, és segít neki és a felhasználó-vevőnek a hiányosságok kiküszöbölésére irányuló tárgyalások megkezdésében. . A andelco.hu virtuális galéria nem jogosult dönteni vagy értékelni a felhasználók közötti vásárlási szerződésből fakadó vitákat. Abban az esetben, ha a felhasználó-eladó megsérti azokat a feltételeket, amelyekkel a Andelco.hu virtuális galéria megakadályozza az illegális magatartást virtuális területén, az összegek visszaadhatók a felhasználó-vevőnek.

 • Kommunikáció kereskedőkkel
 • A Vevő elégedettség garancia-politikájának részeként biztosítjuk, hogy az eladó kommunikáljon a vevőkkel és kezeli kéréseiket. Az eladó és a vevő közötti viták esetén problémamegoldó szolgáltatásokat kínálunk közvetítői kommunikáció formájában. A vásárlók mindig cseh nyelven tudnak kommunikálni.

 • Felelősség
 • Az Üzemeltető nem vesz részt az adásvételi szerződésben áruk vásárlásakor, és ezért nem vállal semmiféle felelősséget az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződésért. Az Üzemeltető nem képviseli sem az Eladót, sem a Vevőt. Az eladó felel a termékek eladásáért, a Vevőtől származó panaszokért és minden egyéb, az ő és a Vevő közötti adásvételi szerződésből fakadó kérdésért, például a termékhibákért való felelősségért.

 • Az üzemeltető nem garantálja:
 • (i) a kereskedő által bemutatott áruk rendelkezésre állása, minősége, biztonsága, alkalmassága vagy jogszerűsége;
 • (ii) az eladó által az áruk vagy egyéb tartalmak leírásainak valódisága vagy pontossága;
 • (iii) az értékelések, áttekintések vagy más felhasználói hozzászólások valódisága vagy pontossága;
 • (iv) bármely eladó vagy harmadik fél teljesítménye vagy magatartása.
 • Eltérő rendelkezés hiányában az üzemeltetőnek nincs 100% -os jóváhagyási jogosultsága az eladó által kiállítandó áruk vonatkozásában. Az Üzemeltető úgy állította be az ellenőrzési folyamatokat, hogy lehetőség szerint megakadályozza a vevők vásárlással kapcsolatos problémáit. Az eladótól történő vásárlás előtt a Vevőnek ajánlott megismerni azokat a termékeket és feltételeket, amelyek mellett az eladótól vásárol.

 • Annak ellenére, hogy a vásárlás időpontjában nem vagyunk részesei az eladó és a vevő közötti megállapodásnak, támogatjuk a fizetés feldolgozását, a termék visszatérítését, a visszatérítést és az egyéb ügyfélszolgálatot.

 • Szellemi tulajdonjogok
 • A Andelco.hu virtuális galéria már régóta előmozdítja a teljes átláthatóság és a törvénynek való megfelelés politikáját, amelyben minden eszközzel meg kívánja akadályozni a harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértését.
 • A Andelco.hu Marketplace program az Eladót harmadik felek szellemi tulajdonjogait sértő árukat kínálja. Súlyos jogsértés esetén az eladó a bírságok mellett a teljes számlát is blokkolhatja.
 • Ha a Andelco.hu virtuális galériában megsérti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, töltse ki az űrlapot ("szerzői jogi védelemről szóló értesítés"). Segít felismerni és büntetni azokat, akik nem tartják tiszteletben a szellemi tulajdonjogokat.
 • Az üzemeltető nem felel meg az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31 / EK irányelv, a 480/2004 sz. és a "Biztonságos kikötő" 17 Egyesült Államok által. 512. § (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), amely felelős a szellemi tulajdonjogok megsértéséért virtuális térében, ha nem ismeri azokat.