Nagy verseny

Személyes adatok védelme és sütik

 • Feltételek:
 • Szolgáltató - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, székhelye: Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, a Plzeňi Regionális Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 27472. sz.
 • Felhasználó - természetes személy, aki szerződést köt a szolgáltatóval az Általános Szerződési Feltételek szerint - virtuális galéria szolgáltatásokat.

 • 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
 • 1.1 A személyes adatok kezelője a GDPR rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint.
 • 1.2 Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információ; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen egy adott azonosítóra, például névre, azonosító számra, helymeghatározási adatokra, hálózati azonosítóra vagy egy vagy több konkrét fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy a természetes személy társadalmi identitása.
 • 1.3 A Szolgáltató nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.
 • 1.4 A Szolgáltató a felhasználó által szolgáltatott személyes adatokat vagy a Szolgáltatási szerződés teljesítése alapján megszerzett személyes adatokat dolgozza fel az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Virtuális galéria szolgáltatások.
 • 1.5 A Szolgáltató feldolgozza az azonosítási és elérhetőségi adatokat, valamint a felhasználói szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.
 • 1.6 A személyes adatok feldolgozásának jogi oka a következő:
  1. a szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint b) GDPR,
  2. a szolgáltató jogos érdeke a közvetlen marketing (különösen a kereskedelmi kommunikáció és a hírlevelek küldése) biztosításában a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. f) GDPR
 • 1.7 A személyes adatok feldolgozásának célja:
  1. szolgáltatás nyújtása, valamint a szolgáltatási szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek gyakorlása; a nyilvántartásba vételhez személyes adatokra van szükség, amelyek a megfelelő kitöltéshez és a szolgáltatások nyújtásához szükségesek; a személyes adatok megadása a szolgáltatási szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges feltétele, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges szolgáltatási szerződés megkötése vagy teljesítése,
  2. üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek elvégzése.
 • 1.8 A szolgáltató automatikus egyedi döntéseket hoz a GDPR 22. cikke értelmében. A felhasználó kifejezetten hozzájárul az ilyen feldolgozáshoz.
 • 1.9 A Szolgáltató személyes adatokat tárol:
  1. a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésből származó jogok és kötelezettségek, valamint az azokból eredő követelések gyakorlásához szükséges időtartamra (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig),
  2. a személyes adatok marketing célokra történő feldolgozásának jóváhagyásának legfeljebb öt évig történő visszavonásáig, ha a személyes adatokat a hozzájárulás alapján dolgozzák fel.
 • 1.10 A személyes adatok megőrzése után a szolgáltató törli a személyes adatokat.
 • 1.11 A személyes adatok címzettjei (a szolgáltató alvállalkozói) olyan szervezetek:
  1. -részt vesz a szolgáltatások nyújtásában
  2. -virtuális térben nyújtó szolgáltatások
  3. -marketing szolgáltatások nyújtása
 • 1.12 A Szolgáltató személyes adatokat kíván átadni egy harmadik országnak (egy EU-n kívüli országnak) vagy egy nemzetközi szervezetnek.
 • 1.13 A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett a felhasználónak joga van:
  1. személyes adataikhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
  2. a személyes adatok helyesbítésének joga a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke alapján,
  3. a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke alapján,
  4. a feldolgozás megtámadásának joga a GDPR 21. cikke alapján
  5. az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint
  6. a személyes adatok elektronikus feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásának joga az ügyfélszolgálat címére
 • 1.14 Ezenkívül a felhasználónak joga van panaszt nyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.
 • 1.15 A Szolgáltató kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonságáért.
 • 1.16 A Szolgáltató kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személy fér hozzá a személyes adatokhoz.
 • 1.17 A regisztrációs űrlap elküldésével a felhasználó megerősíti, hogy elolvasta a személyes adatok védelmének feltételeit, és teljes mértékben elfogadja azokat.
 • 1.18 A felhasználó elfogadja a személyes adatok védelmének ezen feltételeit, és kijelenti, hogy ismeri azokat, és teljes mértékben elfogadja őket szolgáltatási szerződés megkötésével, a versenyen való részvétellel, a hírek feliratkozásával, a beszélgetésekhez való hozzájárulással, az ügyfélszolgálat igénybevételével, az e-mail cím kitöltésével akkor is, ha a megrendelést nem küldik el, feliratkozva az értesítésekre a böngészőben stb.
 • 1.19 A Szolgáltató jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. A felhasználót tájékoztatni kell a feltételek új megfogalmazásáról.

 • 2. SÜTIK
 • 2.1 A "sütik" kis szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó terminálján vagy a memóriában tárolnak. Ezek a szolgáltatói webhelyfájlok lehetővé teszik, hogy rögzítsen információkat a felhasználó látogatásáról, böngészőjének beállításairól, az általuk preferált kommunikációs nyelvről és egyebekről.
 • 2.2 A sütik miatt a felhasználónak nincsenek kötelezettségei vagy egyéb kiegészítő kötelezettségei.
 • 2.3 A sütiket a szolgáltató automatikusan feldolgozza.
 • 2.4 A "sütik" tárolását a felhasználó könnyedén megakadályozhatja, ha Internet terminált vagy hasonló programot állít be a végberendezésébe. A feldolgozásuk ellen az ügyfélszolgálaton keresztül kifogásolható.
 • 2.5 A szolgáltató által használt sütik tartósságuk alapján két alap típusra oszthatók. Rövid távú, úgynevezett "munkamenet-sütik", amelyek csak ideiglenesek, és csak a felhasználó böngészőjében tárolódnak addig, amíg bezárja a böngészőt, és hosszú távú, úgynevezett "állandó sütik", amelyek sokkal hosszabb ideig maradnak tárolva a felhasználó eszközében, vagy amíg manuálisan törlődnek (idő a sütik hagyása a készüléken a sütik beállításaitól és a böngésző beállításaitól függ).
 • 2.6 Egyes sütik olyan információkat gyűjthetnek, amelyeket később harmadik felek (a szolgáltató szerződéses partnerei) használnak fel, és amelyek például közvetlenül támogatják hirdetési tevékenységeit (úgynevezett "harmadik fél sütik"). Ezek az adatok azonban nem tudják azonosítani a felhasználót.
 • 2.7 A sütiket a szolgáltató automatikusan feldolgozza.