Nagy verseny

Az eladó LEVNO költözteti a raktárt, a szállítás 4-5 napot késik. Köszönöm a megértést.

Üzleti feltételek - virtuális galéria szolgáltatások

 • Feltételek:
 • Üzleti feltételek - ezek az általános üzleti feltételek.
 • Szolgáltató - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, székhelye: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, a Plzeňi Regionális Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 27472. sz.
 • Felhasználó - természetes személy, aki szolgáltatási szerződést köt a szolgáltatóval
 • Szolgáltatási szerződés - a szolgáltató és a felhasználó között szolgáltatásnyújtásra megkötött szerződés.
 • Polgári törvénykönyv - módosított 89/2012 Coll. Törvény, Polgári Törvénykönyv.
 • Szolgáltatások - a szolgáltató teljesítése az üzleti feltételek 2. pontjában meghatározott, a felhasználó felé történő szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés alapján.
 • Felhasználói fiók - virtuális környezet, amelyet a felhasználó a szolgáltató által szolgáltatási szerződés alapján biztosít
 • Felhasználó elektronikus címe - a felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott cím
 • Ügyfélszolgálat - a felhasználó és a szolgáltató közötti elektronikus kommunikáció helye, info@andelco.hu

 • 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
 • 1.1 A szolgáltató ezen üzleti feltételei a Polgári Törvénykönyv 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a szolgáltató és a felhasználó között megkötött szolgáltatási szerződés kapcsán vagy annak alapján merülnek fel.
 • 1.2 A szolgáltató a virtuális térben biztosítja a szolgáltatót, amely elérhető a www.andelco.hu internetes címen.
 • 1.3 Az üzleti feltételek olyan esetekre vonatkoznak, amikor a szolgáltatás igénybe vevője természetes személy, aki az üzleti tevékenységen kívüli tevékenységet folytat, valamint jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló szakma keretein belül jár el.
 • 1.4 Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekben a szolgáltatási szerződés állapodhat meg. A szolgáltatási szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben.
 • 1.5 A szerződési feltételek rendelkezései a szolgáltatási szerződés szerves részét képezik. Az üzleti feltételeket cseh nyelven készítik el. A szolgáltatási szerződést cseh nyelven kötik meg.
 • 1.6 Az üzleti feltételek megfogalmazását a szolgáltató módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt merültek fel.

 • 2. SZOLGÁLTATÁS
 • 2.1 A szolgáltató a szolgáltatási szerződés alapján a következő szolgáltatásokat nyújtja a felhasználónak:
  1. felhasználói fiók létrehozása
  2. felhasználói fiókok kezelése
  3. felhasználói fiók szolgáltatások
  4. információk a bevásárló galéria szolgáltatásairól www.andelco.hu
 • 2.2 Az egyes szolgáltatások tartalmára vonatkozó információkat ezek a feltételek és a felhasználói fiók határozza meg. A szolgáltatások köre felhasználástól függően változhat.
 • 2.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatási szerződés alapján csak a Szolgáltatási feltételek 2.1. Pontjában felsorolt ​​szolgáltatásokat nyújtsa.

 • 3. FELHASZNÁLÓI FIÓK
 • 3.1 A felhasználó megfelelő regisztrációja alapján a szolgáltató virtuális térében kiosztja annak részét (felhasználói fiókját), amelyet a felhasználó felhasználhat ezen feltételek és a szolgáltató által e célra kiadott egyéb belső szabályok keretein belül.
 • 3.2 A regisztráció során a felhasználó köteles minden adatot helyesen és valóban megadni. A felhasználó köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat azok megváltoztatásakor. A felhasználó által a felhasználói fiókban megadott adatokat a szolgáltató helyesnek ítéli meg. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói fiókban szereplő téves információk miatt a felhasználóval okozott károkért.
 • 3.3 A regisztráció során a felhasználó kitölti a megrendelést vagy a regisztrációs űrlapot. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználói megrendelőlapon történő regisztrációkor korlátozza a felhasználói fiók verzióját, amely nem tartalmazza a nyújtott szolgáltatások teljes ajánlatát. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációs űrlapon kiegészítő információkat kérjen és adjon a Felhasználónak a vonatkozó jogszabályokból és a megkötött szerződéses viszonyból eredő kötelezettségek teljesítéséhez.
 • 3.4 A felhasználónak lehetősége van választani a következő fióktípusok közül:
  1. bevásárlás
  2. eladási
  3. logisztikai
  4. affilates
  5. egyéni tevékenység specifikációval
 • 3.5 Az űrlap elküldése előtt a felhasználó ellenőrizheti és módosíthatja az általa bevitt adatokat, még akkor is, ha a felhasználó képes felismerni és kijavítani az adatoknak az űrlapba történő bevitele során elkövetett hibákat. A felhasználó a "Folytatás" gombra kattintva elküldi az űrlapot a szolgáltatónak. Ezen a ponton a szolgáltató által az űrlapon megadott információkat helyesnek tekintik.
 • 3.6 Miután a felhasználót e-mailben megkapta és ellenőrizte az e-mail címre, a Szolgáltató megerősíti a felhasználói fiók létrehozását, valamint a többi szolgáltatás igénybevételének lehetőségét és feltételeit. Ezen a ponton a regisztráció megfelelőnek tekinthető a feltételek 3.1. Pontja szerint.
 • 3.7 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A felhasználó köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.
 • 3.8 A felhasználó nem jogosult harmadik fél számára engedélyezni a felhasználói fiók használatát.
 • 3.9 A Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a felhasználó megsérti a szolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségeit.
 • 3.10 A felhasználó elismeri, hogy a felhasználói fiók előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre éjjel-nappal, különös tekintettel a szolgáltató hardverének és szoftverének szükséges karbantartására, vagy harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek karbantartása, akik a szolgáltató alvállalkozói.

 • 4. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSE
 • 4.1 A szolgáltató virtuális térben található összes szolgáltatásának bemutatása, beleértve a felhasználó felhasználói fiókját, informatív jellegű, és a szolgáltató nem köteles szolgáltatási szerződést kötni ezekre a szolgáltatásokra. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.
 • 4.2 A szolgáltató által a szolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatások ingyenesek. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználó azon képességét, hogy egyénileg elfogadott feltételek mellett díj ellenében szolgáltatási szerződést kössön a szolgáltatóval.
 • 4.3 A szolgáltató és a felhasználó közötti szerződéses kapcsolatot megfelelő feltételekkel regisztrálják a feltételek 3.6. Pontja szerint.
 • 4.4 Szolgáltatási szerződés megkötésével a felhasználó elfogadja a tárolási feltételeket.
 • 4.5 A felhasználó beleegyezik abba, hogy a távközlési eszközöket használja a szolgáltatási szerződés megkötésekor. A távközlési eszközök használatával a szolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeket (internet-kapcsolat költsége, telefonhívások költségei) a felhasználó maga viseli.

 • 5. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
 • 5.1 A Felhasználó bármikor felmondhatja a Szolgáltatási Szerződést annak időtartama alatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől való elállást olyan időtartamon belül kezelje, amely a felhasználó által választott felhasználói fiók típusa szempontjából megfelelő. A szolgáltatási szerződéstől való elállási határidő meghosszabbodik a szolgáltató és a felhasználó közötti fennálló kötelezettségek rendezéséhez szükséges idővel.
 • 5.2 A szolgáltatási szerződésből való kilépéshez a felhasználó használhatja a szolgáltató által biztosított minta űrlapot, amely a feltételek mellékleteként szolgál. A szolgáltatási szerződéstől való elállást a felhasználó a szolgáltató e-mail címére küldheti el az ügyfélszolgálaton keresztül.
 • 5.3 A szolgáltatási szerződés felmondása esetén a szerződés a kezdetektől felmondásra kerül. És ha ez a természet miatt lehetséges, a felek a szolgáltatási szerződéstől való elállás kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatérítik a nyújtott szolgáltatásokat. Ha a felhasználó eláll a szolgáltatási szerződéstől, akkor viseli a teljesítésnek a szolgáltatóhoz történő visszaküldésével járó költségeket. A cím visszaküldésének helye a szolgáltató székhelye.

 • 6. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL FAKADÓ JOGOK
 • 6.1 Noha a szolgáltatási szerződés nem foglalja magában ellenérték fejében teljesítést, ha ez lehetséges és arányos a nyújtott szolgáltatás jellegétől függően, a szolgáltató tiszteletben tartja a hibás teljesítésből eredő jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat, amelyeket a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák (különösen az 1914. § rendelkezései). 1925-ig, a 2099–2117. §-ra és a 2161–2144. §-ra és a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992 Coll. törvényre). A hibás teljesítésből származó jogok és kötelezettségek lehetőségét és megfelelőségét a szolgáltató értékeli.
 • 6.2 Az üzleti feltételek 6.1. Pontjának hatálya alá tartozó hibákért való felelősséget a szolgáltatónál elektronikus úton gyakorolják az ügyfélszolgálaton vagy székhelyén.
 • 6.3 A Szolgáltató köteles a felhasználónak visszaigazolást kiadni, amikor a felhasználó gyakorolta a jogot, mi a panasz tartalma és milyen panaszkezelési módot igényel a felhasználó, valamint a panasz kezelésének dátumát és módját, vagy a panasz elutasításának igazolását. Ezeket a megerősítéseket az ügyfélszolgálaton keresztül elektronikusan elküldik a felhasználó e-mail címére.
 • 6.4 A felhasználó értesíti a szolgáltatót arról, hogy melyik jogot választotta, amikor a hibáról értesíti, vagy indokolatlan késedelem nélkül a hiba bejelentését követően. A felhasználó nem változtathatja meg a választást a szolgáltató hozzájárulása nélkül.

 • 7. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
 • 7.1 A Szolgáltatót a felhasználóval szemben semmilyen magatartási kódex nem köti, az 1826. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében. e) a Polgári Törvénykönyv.
 • 7.2 A felhasználói panaszok kezelését a szolgáltató biztosítja az ügyfélszolgálaton keresztül. A szolgáltató a felhasználó panaszának rendezéséről információkat küld a felhasználó elektronikus címére.
 • 7.3 Ha ez a nyújtott szolgáltatások jellegétől függően lehetséges és megfelelő, a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság, székhellyel: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, internetcím: https: /, hatáskörrel rendelkezik a szolgáltatási szerződésből fakadó viták rendezésére. /adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform felhasználható a szolgáltató és a felhasználó közötti szolgáltatási szerződés alapján fennálló viták rendezésére.
 • 7.4 Ha ez lehetséges és arányos a nyújtott szolgáltatások jellegétől függően, a Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központ, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz, az Európai Parlament és az Európai Parlament rendeletének megfelelő kapcsolattartó pont. Az 524/2013 / EU rendelet (2013. május 21.) a fogyasztói viták online rendezéséről, valamint a 2006/2004 / EK rendelet és a 2009/22 / EK irányelv (a fogyasztói viták online rendezéséről szóló rendelet) módosításáról.
 • 7.5 Szolgáltatási szerződés megkötésével a felhasználó elfogadja a személyes adatok feldolgozásának feltételeit.
 • 7.6 Ha szükség van arra, hogy vámeljárásra kerüljön sor a felhasználók között a szállítmány kézbesítésének folyamatában, akkor a felhasználó egy szolgáltatási szerződés megkötésével felhatalmazza a szolgáltatót, hogy képviselje őt a vámeljárásokban, a felszabadításhoz szükséges összes intézkedés erejéig szabad forgalomba bocsátott áruk, ill. felhatalmazott harmadik felek, különösen a postai szolgáltatók, hogy ezeket a műveleteket a felhasználó nevében végrehajtsák. Ezek különösen a vámeljárásokban való képviselet, a vámtartozás megfizetése és esetleg a vámeljáráshoz kapcsolódó egyéb díjak.

 • 8. BÓNUSZ VISSZATÉRÍTÉSI PROGRAM
 • 8.1 A szolgáltatási szerződés alapján minden felhasználó tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a felhasználó-vevőnek lehetősége van arra, hogy elfogadja a 2. sz. Törvény 1832. §-a (1) bekezdésének második mondatában előírt eljárást. 89/2012 Coll. A pénz visszatérítése kupon formájában egy másik vásárláshoz, a felhasználó-eladó beleegyezik abba, hogy a kupont az eredeti teljesítménnyel magasabb értékben bocsátják ki.
 • 8.2 A felhasználó megkapja a kupon használati feltételeit.
 • 8.3 A visszatérítés értékének növekedését az eredeti megrendelés értékétől függően határozzák meg külön-külön vagy az eladó által kiadott különös szabályok szerint.

 • 9. SZÁLLÍTÁS
 • 9.1 A felhasználó elektronikus címére kézbesíthető.

 • 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 • 10.1 Ha a szolgáltatási szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztás nem fosztja meg a felhasználót a törvény rendelkezései által biztosított oltalomtól, amelyet szerződésben nem lehet megkülönböztetni, és amelyet egyébként akkor alkalmaznának, ha a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének értelmében nem választanak törvényt. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I), 2008. június 17.
 • 10.2 Ha a Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét.
 • 10.3 A szolgáltatási szerződést, beleértve az üzleti feltételeket, a szolgáltató elektronikus formában archiválja, vagy a hallgatólagos szerződések nyilvántartásában. Az archívumok nem érhetők el.
 • 10.4 A szerződési feltételekhez mellékelt minta a szolgáltatási szerződéstől való elálláshoz. Ezt az űrlapot a Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság által közzétett modell szerint hozták létre. A felhasználó használhat más típusú értesítést is, feltéve, hogy az tartalmazza a feldolgozásához szükséges információkat. Az értesítést elektronikus formában küldjük el az ügyfélszolgálat e-mail címére.
 • 10.5 A szolgáltató elérhetőségeit a szolgáltató kifejezés értelmezése tartalmazza.

 • MELLÉKLET
 • 1. melléklet: Értesítés a szolgáltatási szerződés felmondásáról
 • Feladó: (név és vezetéknév, cím vagy e-mail, telefonszám):
 • Értesítés a szolgáltatási szerződés felmondásáról
 • Napon………. szolgáltatási szerződést kötöttünk Önnel
 • Az adó opciót használom ezekkel a feltételekkel, és elállok a szolgáltatási szerződéstől.
 • ………. napon……….